Biotuin Charlois

Over ons

De Biotuin Charlois is een initiatief van het "Huis van de Wijk, De Nieuwe Nachtegaal". De Biotuin werd mogelijk gemaakt door een startbedrag van de gebiedscommissie Charlois en ASVZ, die een perceel aan ons beschikbaar stelde.


Kippen horen echt bij de biologische tuin. Ooit wel eens een eitje gegeten dat echt vrijeuitloop en biologisch is? Vorig jaar zijn we begonnen met het opzetten van een kippenstal. Kippen zorgen voor mest, wat door ons verder wordt gecomposteerd. Ze produceren eieren en ook heel belangrijk is dat zij de tuin vrij kunnen maken van onkruiden en schadelijke insecten. Wij gaan dit doen door de kippen in mobiele looprennen op de paden van de tuin los te laten of als het teelseizoen voorbij is ze binnen een afrastering op een perceel te laten "grazen". Slakkeneieren, koperwormen, emelten en andere schadelijke insecten worden binnen in korte tijd opgeruimd. Ook onkruiden hebben geen kans. We hebben er voor gekozen om de kippen zelf de eieren uit te laten broeden. Dit heeft geresulteerd in een overschot aan hanen. Deze zullen na vergeleken met hun broeders in de bioindustrie, mooi leven, uiteindelijk een culinaire bestemming krijgen. De bedoeling is dat we met drie rassen legkippen, ongeveer 30 stuks de stal gaan opzetten. De eieren worden verkocht, in eerste instantie aan de biotuinders. Wat over is kan ook particulier worden verkocht tegen een redelijke prijs om zodoende de voerkosten beheersbaar te houden.

De hokken zijn modulair opgezet. dat betekent dat we vrij gemakkelijk kunnen uitbreiden.