Biotuin Charlois

Over ons

De Biotuin Charlois is een initiatief van het "Huis van de Wijk, De Nieuwe Nachtegaal". De Biotuin werd mogelijk gemaakt door een startbedrag van de gebiedscommissie Charlois en ASVZ, die een perceel aan ons beschikbaar stelde.


Onder biologisch tuinieren verstaan wij tuinieren op een manier waarbij processen in de tuin gestimuleerd worden door manier waarop de tuin wordt bebouwd en onderhouden. Hierdoor wordt ervoor gezorgd een natuurlijke kringloop ontstaat van organische stoffen.


De natuur is een aaneenschakeling van biologische processen. Planten groeien door opname van CO2 (kooldioxide) en onttrekken voedingstoffen aan de bodem. De combinatie van water, voedingstoffen en CO2 zorgt voor groei, waarbij de zon de energie aanlevert. Na het groeiseizoen sterven de planten af. De plantenresten worden dan het voedsel van vele bodemorganismen, die ze afbreken, waardoor ze waardevolle bestanddelen voor de grond vormen. De humus die op deze manier ontstaat wordt na verloop van tijd verder door de bodem micro-organismen, omgezet in opneembare nutriƫnten. Deze organische kringloop vormt de basis van het biologisch tuinieren.


Door de grote verscheidenheid van planten en dieren in de natuur zien we dat ziekten en plagen, daardoor weinig kans krijgen om voor veel problemen te zorgen. In de biotuin gebruiken we eveneens veel verschillende soorten (bloeiende) planten en willen graag een plaats bieden aan vele diersoorten om de tuin aantrekkelijk te maken voor nuttige insecten.


In de biologische tuin wordt er naar gestreefd om de grond in optimale conditie te brengen, waarbij het bodemleven zich ten volle kan ontplooien om een natuurlijk evenwicht te bewerkstelliggen tussen de bodem en de planten die er op groeien. In de biologische tuin wordt de nadruk gelegd op preventieve gewasbescherming. Dit betekent dat de weerstand tegen ziekten en plagen op natuurlijke wijze wordt verhoogd. Een goede bodem en de juiste omstandigheden zorgen voor sterke bloemen en planten.


Om dit te realiseren worden geen kunstmeststoffen gebruikt. In de biologische tuin wordt uitsluitend een natuurlijke bemesting toegepast. Deze kan bestaan uit zelfgecomposteerde materialen van dierlijke of plantaardige oorsprong in combinatie met gecertificeerde meststoffen uit de handel die op natuurlijke wijze zijn gefabriceerd (koemestkorrels, bloedmeel, beendermeel etc.).


Ook wordt er geen gebruik gemaakt van schadelijke bestijdingsmiddelen en worden plagen op natuurlijke wijze beheersbaar gemaakt. Gewaswisseling en combinaties van gewassen die elkaar positief beinvloeden zijn een kenmerk van de biologische teelt. Op deze website wordt een aantal aspecten nader bekeken.